PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI TESTACE HV TESTOVANÝCH VAC BRNO

Jak víte, testování HV i prodlužování platnosti testací probíhá výhradně prostřednictvím elektronického informačního systému FKHV (IS). Podmínkou prodloužení platnosti je, aby v IS byly vloženy veškeré údaje, dokumenty a fotografie, jaké jsou dnes vyžadovány při nových testacích.

Znamená to, že prodloužení klubové testace už klubová testační komise (KLTK) NEUDĚLÁ při hromadných prohlídkách u krajské testace, protože to se nedá stihnout. Prodloužení platnosti klubových testací proto musíme připravit PŘEDEM a dokončit PŘEDTÍM, než se s vozidlem dostavíte na STK Opavská ve vypsaném termínu krajských testací!

Co musíte jako majitelé HV pro prodloužení platnosti udělat?

Kontrola platnosti

HV se ZELENÝMI značkami: zkontrolujte si svůj průkaz HV, kdy Vám končí platnost (strana s razítky), a jestli máte místo pro další razítko.

Pokud je stránka s platností už popsaná, nemůže Vám být prodloužení platnosti zapsáno a musíte zažádat na registračním místě HV (magistrát) o vydání nového průkazu. K tomu budete potřebovat pár předpisových fotografií HV na lesklém fotopapíru ve formátu 6 x 9 cm, původní testační protokol (nebo barevnou kopii), vyplnit žádost o vydání nového dokladu k vozidlu + správní poplatek (výměna nebývá na počkání). Termín na magistrátu jde rezervovat telefonicky.

SILNIČNÍ HV s BÍLÝMI značkami: obdobně kontrola platnosti – v testačním protokolu („žádosti“), a také platnost zápisu v TP. Pozor – uplynutím platnosti může pozbýt platnost také Vaše pojistná smlouva.

U bílých značek je dokladem o prodloužení nový protokol o klubové testaci – dvojlist A3 s papírovými fotkami („žádost“). Některé STK mohou vyžadovat také zápis v TP o prodloužení platnosti testace.

Do termínů vypsaných pro krajské testace budou ale přednostně řešena HV se ZELENÝMI značkami.

Domluva s komisařem

Úmysl nechat prodloužit platnost průkazu HV/testace oznamte Vaší klubové testační komisi. Je Vaší odpovědností pohlídat si platnost a zahájit kroky k jejímu prodloužení.

Údaje v IS

Musí být vloženy veškeré identifikační a technické údaje o vlastníku/provozovateli a jeho HV. Vozidla testovaná v KLTK VAC Brno jsou pravděpodobně již v IS FKHV zavedena, včetně původního testačního protokolu-žádosti. Na požádání ověří člen KLTK. Možná bude nutno údaje doplnit, např. číslo motoru, vrtání/zdvih, číslo PHV, ORV, údaje v protokolu o testování.

Fotografie

Pokud nebudou v IS vloženy povinné fotografie HV, nebude možné platnost testace prodloužit, a neudělá to ani předseda krajské testační komise, protože to IS nedovoluje. Na Opavské na to nebude čas ani technické vybavení. Fotografie musí zachycovat HV v AKTUÁLNÍM STAVU tak, jak bude provozováno na veřejných pozemních komunikacích. Tedy například se světelnou rampou, je-li tak HV vybaveno, a s Vašimi ZRZ nebo RZ (SPZ) značkami. Nikoli staré předchozí nebo zahraniční značky! Motocykl musí mít zpětné zrcátko, a nesmí mít svislou tabulku na předním blatníku.

Fotografie pořiďte v digitální podobě, ve formátu jpg/jpeg, v rozlišení nejméně 1024 pixelů delší strana. Vhodná velikost je 2 až 3 Megapixely, ne zbytečně víc, aby posílání e-mailem netrvalo dlouho.

Povinné fotografie jsou:

2 pohledy na celé vozidlo, tak jako jste zvyklí:

Levopřední pohled (u motocyklů sólo pohled zleva)

Pravozadní pohled (u motocyklů sólo pohled zprava)

Pohled do motorového prostoru (u motocyklů detail motoru)

Fotografie výrobního čísla nebo VIN, výrobního štítku (štítků) rám, karoserie, nástavba apod.

Pohled do interiéru vozidla – přední sedadla a přístrojová deska (moto – pohled shora na sedadlo a ovládání)

Foto tachometru s čitelným údajem najetých km/míle. Nemá-li tacho, pak foto tento stav dokumentující.

Doporučené další fotografie:

Číslo motoru – tato fotografie už není v IS povinná, ale uvedení čísla motoru v údajích o vozidle povinné je!

Případné další snímky, dokumentující specifická konstrukční řešení, neobvyklé rozměry pneumatik, užitkové nástavby a podobně.

Fotografie pošlete e-mailem členovi KLTK, který je do IS vloží. Můžete je také předat na paměťovém médiu. Nemáte-li možnost snímky sami pořídit, můžete o to požádat kamaráda nebo také člena KLTK.

Pokud byla původní testace udělaná už přes IS, pak je nutné dodat jen fotografie, které v IS dosud vloženy nejsou, nebo už nejsou aktuální, nebo měly menší rozlišení než 1024 pixelů delší strany.

To obvykle znamená oba pohledy na celý vůz se zelenými značkami, které byly přiděleny až na základě testace, a v původním protokolu ještě nebyly uvedeny ani vyfoceny, a zejména také stav tachometru!

Podklady je potřeba dodat s dostatečným předstihem, aby se stihlo vkládání do IS, prohlídka HV, platba, podpisy komisařů atd.

Platba KLUBU za prodloužení platnosti KLUBOVÉ testace

člen nečlen
testování na historickou původnost silničního/historického vozidla 2000 3000
pravidelná prohlídka silničního/historického vozidla za účelem prodloužení testování (retestace) 400 600

Člen se rozumí člen VAC Brno. Aktivním členům klubu mohou být poskytnuty slevy.

V případě individuálních požadavků majitele HV na KLTK (cestovné, fotografie, vyhledávání a doplňování chybějících údajů atd.) bude cena navýšena dle nákladů příslušné komise po dohodě s majitelem HV.

Ceny testací a retestací KTK (krajské test. komise) jsou podle ceníku, který vychází z doporučených cen podle platné ekonomické směrnice FKHV.

Platba bude provedena bezhotovostně na účet klubu, poté bude prodloužení platnosti klubové testace potvrzeno klubovou komisí v IS, aby mohla v IS následovat testace krajská. Nemáte-li tu možnost, bezhotovostní platbu za Vás může převést na klub někdo jiný, ale vždy musí být připojeny vaše údaje – jméno, prodloužení testace, název vozidla. Do zprávy pro příjemce bude tedy uvedeno například: Novák prodltest Ferrari – jinak nejde platba identifikovat. Neslučujte platbu s jinými částkami, ani s platbou za další vozidla.

Po obdržení platby na účet klubu vystaví klubová komise vyplněný Protokol o pravidelné prohlídce HV, potvrzený za klubovou komisi razítkem a podpisy komisařů.

To je jediný papírový dokument od klubové komise, který potřebujete pro následující krajskou testaci. Ovšem vedle všeho, co je už vloženo a potvrzeno v elektronickém IS.

Potvrzení provozuschopnosti pro prodloužení platnosti průkazu HV – krajská testace

Majitelé HV se zelenými značkami mají tyto možnosti:

Buď: dostavit se s vozidlem na určené místo v některém z vypsaných termínů – pro Brno a Jihomoravský kraj na STK ul. Opavská v areálu České pošty, a podrobit HV prohlídce krajskou testační komisí.

Termíny krajských testací najdete na stránkách Veteran Praga Car Clubu Brno (vpccbrno.com).

Nebo: prohlídku provozuschopnosti nechat provést na některé ze stanic státní technické kontroly STK, které mají zkušenosti s prohlídkami HV, a jsou proto uznávány krajskou testační komisí.

Anebo: prohlídku provozuschopnosti nechat provést odbornou dílnou, uznávanou krajskou testační komisí.

Prohlídky provedené v odborné dílně jsou uznávány, zejména u automobilů, jen je-li dílna vybavena příslušným technickým zařízením pro měření účinnosti brzd a pro seřízení světlometů. U prohlídky HV v odborné dílně také musí být přítomen krajský testační komisař, který svým podpisem rovněž potvrdí Protokol o prohlídce vozidla v odborné dílně.

Poté už jenom podpisy krajských komisařů na Protokol o pravidelné prohlídce, zaplacení za krajskou testaci, předseda krajské testační komise razítkem a podpisem prodlouží platnost v průkazu PHV nejvíce o 24 měsíců, a můžete vesele jezdit.

Vaše klubová testační komise Veteran Automoto Clubu Brno:

Jiří Křeček, předseda 602 934 750 krecekin(zavináč)seznam.cz

Ing. Oldřich Křižka, místopředseda 606 181 456

Petr Eliáš 607 930 135 etalbo(zavináč)seznam.cz

Ing. Eduard Treschl 606 122 694 treschle(zavináč)treschl.me.cz

Lubomír Müller 607 199 511 lubomirmuller(zavináč)seznam.cz

Ing. Daniel Lexa 725 508 147 daniel.lexa(zavináč)volny.cz

Ing. Petr Jandl 603 576 677 petr.jandl(zavináč)volny.cz

Příští prodloužení platnosti bude pravděpodobně mnohem snadnější, protože všechny údaje už budou v IS od minule vloženy. Stav ke dni 15. února 2022. Informace jsou specifické pro Veteran Automoto Club Brno a proto nemusí být všeobecně platné.