V roce 2020 slaví Veteran Automoto Club Brno šedesát let své nepřetržité činnosti. Oslavy vyvrcholí akcí organizovanou v městě Telč. Hlavní program se bude skládat z oslav na Panském dvoře v Telči a z jízdy (cca 120 km) překrásným okolím po málo frekventovaných silnicích s návštěvou krásných historických lokalit. Akce je určena pouze pro členy Veteran Automoto Clubu Brno a pozvané hosty. Prosím vyplňte přihlášku nejpozději do 20. 2. 2020 a po výzvě uhraďte ubytování nebo zálohu.
Veškerá vozidla budou parkovat v uzavřeném areálu Panského dvora.

Předpokládaný harmonogram:

Pátek 29. 5. 2020

od 16 do 18 hodin – příjezd na Panský dvůr, registrace, ubytování
18 hod – návštěva blízkého Muzea techniky Telč na skleničku dobrého moku mezi exponáty
19.30 hod – večerní grilování na Panském dvoře, volná zábava
22 hod – pro zájemce noční návštěva věže sv. Jakuba

Sobota 30. 5. 2020

8.45 hod – odjezd z Panského dvora na Náměstí Zachariáše z Hradce
9 hod – společné fotografování na náměstí v Telči, chráněném Unesco
9.30 hod – odjezd směr Jindřichův Hradec
10.30 hod – příjezd na zámek (náměstí – upřesníme) v Jindřichově Hradci, narozeninový dort, koláčky a káva.
11.30 hod odjezd směr Dačice
12.30 hod – Pivovarský Dvůr ve městě Dačice, společný oběd
14 hod – odjezd do Slavonic
14.30 – Slavonice, zákusek, zmrzlina, odpolední káva na historickém náměstí
15.30 – odjezd směr Český Rudolec
15.45 – Český Rudolec, Kozí farma, speciality
16.15 – odjezd do Telče
17.00 – Telč, Panský dvůr, příjezd, zaparkování vozidel
19 hod – slavnostní večer, promítání fotografií, připomínka historie klubu, raut do pozdních hodin

Neděle 31. 5. 2020

po snídani volný program (doporučujeme prohlídku zámku, podzemí, nejlépe se poradit s Jiřím Mátlem) a rozjezd do domovů

 

Přihláška

Přihlášky je třeba vyplnit nejpozději do čtvrtku 20. 2. 2020. Přihlášky podané po této lhůtě nemusí být přijaty. Nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné. Pořadatel má právo výběru vozidel.

Vozidla musí odpovídati v každém ohledu předpisům platným pro připuštění vozidla k jízdě po veřejných cestách. Jezdci na motocyklech musí míti bezpečnostní přilbu a brýle. Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu na veřejných komunikacích.

Startovné pro účastníky zdarma. Účastníci si zaplatí pouze ubytování. Kdo si ubytování neobjedná, vyžadujeme vratnou zálohu 2000 Kč (vrací se pouze v případě účasti).

Prohlášení
Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného společenského podniku na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky neb vozidla nebudu po pořadatelích dožadovati se náhrady škody.

Pole označené * je vyžadováno.

Pouze pro vozidla do roku výroby 1939. Neplatí pro členy VAC Brno.
Např. Zbrojovka Z-4 V. série
zde řidiče nepočítejte
např. VAC Brno. Pokud není, nevyplňujte.
Např. 2 manželé + 2 děti 10 a 14 let
Po úspěšném odeslání zmizí tabulka a objeví se text: Děkujeme za odeslání přihlášky…