Home » VAC » Brno–Soběšice 1999

Brno–Soběšice 1999

U příležitosti 75. výročí konání prvního závodu do vrchu Brno–Soběšice se konalo v sobotu 25. 9. 1999 přátelské setkání veteránů. Kolem deváté hodiny se na tradičním místě – parkovišti u Královopolské strojírny začaly sjíždět jednotlivé stroje. Přesto, že nápad akci oživit byl starý tři měsíce, sešlo se kolem 120 účastníků.
Snaha organizátorů byla pozvat co nejstarší vozidla a prohloubit spolupráci všech brněnských klubů. V jedenáct hodin se vydala kolona na projížďku trati a po ní následovala vlastní jízda. Laskavostí ústavu Kociánka bylo umožněno startovat na původní trati. Akci startovali předsedové klubů pánové Václav Baláč a Oldřich Šanda. Na konci jízdy v Soběšicích každý závodník obdržel pamětní plaketu. Všichni pak skončili v nedalekém hostinci, kde byla akce slavnostně ukončena předáním cen a příjemným posezením.