Jarní VeteránTechna Brno 15.4.2023
|

Jarní VeteránTechna Brno 15.4.2023

Důležité změny k příjezdu pro návštěvníky, prodejce a vystavovatele. Vzhledem ke stavebním pracím, které začaly okolo brněnského výstaviště upozorňujeme všechny návštěvníky VeteránTechny, že je podstatně omezen příjezd do areálu BVV. Sledujte dopravní značení! Vystavovatelé a prodejci budou najíždět pouze branou č. 4!(brána č. 10 již neexistuje – slouží pouze pro příjezd na staveniště) Návštěvníci, kteří…