Pár postřehů z přípravy Soběšic

Tak se nám to tu v redakci pěkně hromadí. 371 pamětních listů je pěkná hromada… no a hrníčky, museli jsme oddělat horní patro, aby se do auta vešly!
Mezi tím dorazily plakety, startovní čísla a programy… no snad jsme na nic nezapomněli…

Tak se těšíme na pátek na výlet a na sobotu na pořádnou výni spáleného benzinu vznášející se nad celým areálem…

Podobné příspěvky